PHÁT ÂM TIẾNG ANH HẢI PHÒNG
 Hướng dẫn: Bạn kick đúp chuột vào phiên âm sẽ liên kết đến VIDEO hướng dẫn luyện phát âm tiếng anh, chú ý bắt chước cách phát âm và khẩu hình miệng 

1. Short Vowels

 2. Long Vowels

 

 3. Diphthongs ( Double vowel Sounds )

4. Voiceless consonants

5. Voiced consonants

6. Other consonants